راهنمای سامانه

جستجو

در این قسمت امکان جستجو در بین فایل های منتشر شده در سامانه به کاربر داده شده است و کاربر می تواند بر اساس عنوان فایل، کلمات کلید و یا برچسب فایل جستجو کند.

جستجوی پیشرفته

با کلیک بر روی دکمه جستجوی پیشرفته، کادر فوق جهت جستجو باز می شود که امکان جستجو در بین فایل های منتشر شده در سامانه را بر اساس کلمات کلیدی، نوع اطلاعات (داده، نقشه، مقاله، بسته اطلاعاتی)، موضوعات، زبان فایل، نام منبع، نام ناشر و یا نام نویسنده به کاربر می دهد.

اسلایدر

اسلایدر شامل 4 اسلاید می باشد که در هر اسلاید اطلاعات جامعی در رابطه با هر یک از نوع فایل ها، داده شده است و با کلیک بر روی هر یک از دکمه های موجود در اسلاید ها لیستی شامل تمامی فایل های آن نوع فایل نمایش داده می شود.

سامانه هوشمند اطلاعات کشاورزی چیست؟

در این بخش اطلاعاتی در ارتباطات با سامانه هوشمند کشاورزی داده شده است، با کلیک بر روی دکمه راهنمای استفاده، صفحه ی راهنمای سامانه که شامل راهنمای تمامی امکانات سامانه می باشد باز می شود و نیز با انتخاب دکمه دریافت فایل راهنما، فایل راهنمای استفاده از سامانه هوشمند کشاورزی دانلود می شود.

دسترسی به تمامی نوع فایل ها

در این بخش اطلاعاتی در رابطه با فایل های موجود در سامانه (داده، نقشه، مقاله، بسته اطلاعاتی) از جمله نوع فایل و تعداد فایل های منتشر شده از آن نوع، نمایش داده می شود و با انتخاب دکمه مشاهده هر قسمت، لیست تمامی فایل های منتشر شده آن نوع فایل نمایش داده می شود.

پربیننده ترین فایل ها

در این بخش فایل های که بیشترین بازدید را در بین تمامی فایل های منتشر شده در سامانه دارند نمایش داده می شوند و با کلیک بر روی هر یک از فایل ها، اطلاعات کامل آن فایل قابل مشاهده می باشد.

فوتر

فوتر به سه قسمت تقسیم شده است، در ستون اول برچسب هایی که گروه برچسب آن ها محصول > تولید و محصول > اقتصاد و بازار است و بیشترین استفاده را در بین فایل های منتشر شده داشته اند به ترتیب نزولی نمایش داده می شوند، در ستون دوم نیز به برچسب ها، با گروه برچسب موقعیت مکانی > سیاسی، موقعیت مکانی > اقلیمی و موقعیت مکانی > جغرافیایی به همین ترتیب نمایش داده می شوند، با کلیک بر روی هر یک از برچسب ها، لیستی شامل فایل هایی که از آن برچسب استفاده کرده اند نمایش داده می شود و همچنین با کلیک بر روی مطالب بیشتر هر بخش صفحه الف تا ی آن گروه برچسب نمایش داده می شود (صفحه الف تا ی در قسمت منوی فرعی / الف تا ی توضیح داده شده است)، در ستون سوم امکان جستجو در بین فایل های منتشر شده در سامانه بر اساس برچسب زمانی به کاربر داده شده است.