ارزش صادرات سالیانه جو ایران سال‌های 1397-1380

این مقادیر حاصل جمع این کدهای تعرفه ای می باشد: 10030000-10040000-10031000-10039000-10041000-10049000-11041200-11042200 - 10030010-10030090- <br/>

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: