تهیه نقشه تغییرات سطح جنگل با استفاده از عکس‌های هوایی و تصاویر LISS-III ماهواره IRS مطالعه موردی شهرستان ایلام

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: